ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
WIND Driving Challenge by Hellas Direct

Σημ: H Apple και η Google δεν είναι χορηγοί και δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με το διαγωνισμό. Οι εταιρίες Apple και Google δεν έχουν καμία ευθύνη σε ότι αφορά την εν λόγω ενέργεια.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε." (WIND) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 66, διοργανώνει προωθητική ενέργεια υπό τον τίτλο “WIND Driving Challenge by Hellas Direct», στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της (εφεξής το "Πρόγραμμα").
Για τον σκοπό αυτό του Προγράμματος συνεργάστηκε, με την εταιρία “HD Insurance LTD”, που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Σπύρου Κυπριανού αρ. 18, με ΑΦΜ 10289025S, Δ.Ο.Υ. Κύπρου, και ασκεί δραστηριότητα στην Ελλάδα με υποκατάστημα και έδρα στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, ΑΦΜ 997517233, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως αυτό εκπροσωπείται νομίμως (εφεξής καλούμενη ως Hellas Direct, η οποία έχει εξασφαλίσει και διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα για τους ενδιαφερόμενους συνδρομητές της WIND κατά τη διάρκεια του Προγράμματος ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή (mobile application) μέσω της οποίας θα διεξαχθεί, στα πλαίσια του Προγράμματος, Διαγωνισμός με στόχο την αξιολόγηση των οδηγικών ικανοτήτων των ενδιαφερομένων χρηστών και εν συνεχεία την ανάδειξη του καλύτερου οδηγού αυτοκινήτου στην Ελλάδα.
Την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων και της ειδικής εφαρμογής που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος και γενικότερα το τεχνικό μέρος αυτού έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η εταιρεία HD Insurance LTD σε συνδυασμό και με τη χορήγηση και την απόδοση του μεγάλου επάθλου στον νικητή, όπως κατωτέρω ορίζεται, δηλαδή ενός (1) VIP ταξιδιού για τέσσερα (4) άτομα σε F1 Grand Prix, σύμφωνα με τις κάτωθι αναφερόμενες λεπτομέρειες.
Διευκρινίζεται ότι η WIND θα χορηγήσει, πέραν του μεγάλου επάθλου, όλα τα λοιπά έπαθλα τα οποία θα αποδοθούν στους νικητές από την ίδια στα πλαίσια του Προγράμματος και αναλαμβάνει τη προώθηση επικοινωνιακών μηνυμάτων (με τη μορφή SMS) ή/και την ανάληψη περαιτέρω ειδικής διαφημιστικής καμπάνιας του Προγράμματος προς τους πελάτες της σε συνεργαζόμενα διαφημιστικά μέσα. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της συμμετοχής στο παρακάτω Διαγωνισμό, της ανάδειξης των νικητών και της απόδοσης των δώρων.
Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Πειραιά, Αικατερίνη Μιχαήλ Βαλμά. (Νοταρά 53, 18531, Πειραιάς, τηλ.2104131010) και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.windchallenge.gr Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Πρόγραμμα ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής

Το Πρόγραμμα και ο Διαγωνισμός πραγματοποιούνται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.windchallenge.gr & της εφαρμογής Hellas Direct.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατά την έναρξη του Διαγωνισμού είναι:
 • Συνδρομητές της Wind κινητής σε οποιοδήποτε πρόγραμμα συμβολαίου ή καρτοκινητής, και κάτοχοι smartphone με τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη λειτουργία της εφαρμογής (mobile application) της Hellas Direct.
 • Νόμιμοι κάτοικοι ή διαμένοντες στην Ελλάδα.
 • Ηλικίας 18 ετών και άνω.
 • Κάτοχοι έγκυρου διπλώματος οδήγησης από την Ελλάδα ή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτη χώρα, οι οποίοι οδηγούν νόμιμα στην Ελλάδα έχοντας εκπληρώσει όλες τις σχετικές υποχρεώσεις του Νόμου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
 • Τουλάχιστον το 80% της οδήγησης τους να πραγματοποιείται εντός της Ελλάδας.
 • Για να μπορέσει ένας χρήστης της εφαρμογής να πάρει μέρος στις κληρώσεις, θα πρέπει να συμπληρώσει το όνομα, το τηλέφωνό, το email και τον αριθμό κυκλοφορίας του στη σελίδα «Προφίλ». Χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία για να βεβαιωθούμε ότι οι συμμετέχοντες είναι πελάτες της Wind και για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους σε περίπτωση που κερδίσουν.
Απαγορεύεται αυστηρά σε ανηλίκους να κάνουν οποιαδήποτε χρήση της εφαρμογής που περιγράφεται κατωτέρω, ακόμα και αν η χρήση αυτή συνίσταται σε απλή επίσκεψή τους, και οι ενήλικες γονείς ή κηδεμόνες τους οφείλουν να έχουν λάβει όλα εκείνα τα μέτρα για την προστασία των συγκεκριμένων ανηλίκων.
Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, όταν ο συμμετέχων έχει δηλώσει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και έχει κατεβάσει την εφαρμογή.
Εξαιρούνται από το Πρόγραμμα τα ανίκανα προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι εργαζόμενοι στις διοργανώτριες εταιρίες και στις διαφημιστικές αυτών, οι εμπορικοί συνεργάτες των καταστημάτων WIND και οι εργαζόμενοι σε αυτά καθώς και οι α' και β' βαθμού συγγενείς καθώς και οι σύζυγοι όλων των παραπάνω, όπως και οποιοσδήποτε δεν έχει ρητώς συμφωνήσει με τους παρόντες όρους συμμετοχής.
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο μέσω του κινητού τηλεφώνου. Επιπλέον προϋπόθεση για να κάνει χρήση ο ενδιαφερόμενος της εφαρμογής μέσα από το Πρόγραμμα είναι να έχει λογαριασμό και να την έχει κατεβάσει από το App Store ή το Google Play, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής του (iOS ή Android αντίστοιχα). Επιπλέον η χρήση της εφαρμογής μπορεί να επιβαρύνεται με χρεώσεις υπηρεσιών δεδομένων (mobile data) για τη πλοήγηση στην εφαρμογή ανάλογα με το τηλεπικοινωνιακό πρόγραμμα στο οποίο υπάγεται ο κάθε χρήστης/ενδιαφερόμενος. Οι χρεώσεις αυτές γίνονται με βάση τους ισχύοντες κατά τη διάρκεια του Προγράμματος τιμοκαταλόγους της Wind, όπως έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της www.wind.gr. Ο κάθε ενδιαφερόμενος αντιλαμβάνεται ότι δεν φέρουν ευθύνη οι διοργανώτριες εταιρίες για την επιστροφή αξίας χρημάτων ή πίστωσης του λογαριασμού τους κινητής τηλεφωνίας και εν γένει οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποχρέωση από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.
Επιπλέον η WIND θεωρεί ότι αυτοί που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι συνδρομητές της και κάτοχοι καρτών SIM που η τελευταία τους έχει χορηγήσει ή έχουν λάβει τη νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του συνδρομητή της.
Η σύνδεση κινητής ή το καρτοκινητό με τα οποία συμμετέχει κάθε συνδρομητής ή/και χρήστης θα πρέπει να είναι WIND μέχρι και τη λήψη του τυχόν κερδισμένου επάθλου, άλλως αυτό δεν θα αποδίδεται.

2. Ημερομηνία Έναρξης - Λήξης Διαγωνισμού - Διάρκεια Προγράμματος

2.1 Ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη του καλύτερου οδηγού στην Ελλάδα “WIND Driving Challenge by Hellas Direct» θα ξεκινήσει στις 12:00 τη 23η Ιουνίου 2016 και θα ολοκληρωθεί στις 23:59 τη 31η Ιουλίου 2016.
Η Διάρκεια του συγκεκριμένου Προγράμματος άρχεται την 23η Ιουνίου 2016 και λήγει με την απόδοση των επάθλων προς τους νικητές που αναδείχθηκαν από τις κληρώσεις.
2.2 Η WIND και η Hellas Direct διατηρούν το δικαίωμα, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, κατά την κρίση τους, να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στην επίσημη σελίδα του Προγράμματος www.windchallenge.gr.
2.3 Τα συστήματα που διαχειρίζεται η Hellas Direct, αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργούς αποστολής της συμμετοχής ή έγκυρης λήψης μίας συμμετοχής σε αυτόν. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τις Διοργανώτριες Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη λήξη του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα.

3. Ειδικότεροι Όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό

3.1. Για να λάβει κάποιος μέρος στον Διαγωνισμό, θα πρέπει να κατεβάσει την εφαρμογή οδήγησης της Hellas Direct και να συγκεντρώσει συμμετοχές, οδηγώντας διαδρομές με ασφάλεια. Ως συμμετοχές, ορίζονται τα “αστέρια” με τα οποία αξιολογείται η κάθε ολοκληρωμένη διαδρομή (έως πέντε). 3.2. Συμμετοχή στις κληρώσεις:
 • Αφού κατεβάσει κανείς την εφαρμογή, θα πρέπει να συγκεντρώσει επαρκή δεδομένα οδήγησης ώστε να υπολογιστεί η βαθμολογία του. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να συμμετάσχει στις κληρώσεις και να κερδίσει ένα ή περισσότερα από τα δώρα του Διαγωνισμού.
 • Η βαθμολογία, την οποία βλέπει ο χρήστης στην οθόνη του και στον πίνακα κατάταξης, θα βασίζεται στις πληροφορίες οδήγησης που θα συγκεντρώσει η εφαρμογή, χρησιμοποιώντας την αποκλειστική μεθοδολογία της Hellas Direct.
Η μεθοδολογία αυτή ελέγχει:
a) τη συχνότητα και την ένταση επιτάχυνσης,
b) την ένταση του φρεναρίσματος ,
c) τις μανούβρες στροφής,
d) τη μέση ταχύτητα του οδηγού σε σχέση με τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας και
e) το χρόνο που αλληλεπιδρά με το κινητό τηλέφωνο ο οδηγός όσο το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση.
3.3. Για να πληροί κάποιος τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε κλήρωση θα πρέπει να πετύχει τουλάχιστον μία βαθμολογία 50 βαθμών, με μέγιστη βαθμολογία το 100 στον πίνακα κατάταξης. 3.4 Οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται για βοήθεια ή πληροφορίες σε σχέση με τον Διαγωνισμό με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@windchallenge.gr.

4. ΕΠΑΘΛΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.1. 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δώρα Wind Driving Challenge by Hellas Direct
Στο τέλος του Διαγωνισμού, θα κληρωθούν δέκα (10) νικητές ανάμεσα στους οδηγούς που συγκέντρωσαν τις καλύτερες βαθμολογίες καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.
Οι μεγάλοι νικητές θα κερδίσουν ένα από τα παρακάτω δώρα:
 • Ένα (1) VIP ταξίδι για τέσσερα (4) άτομα σε F1 Grand Prix, προσφορά της Aegean Airlines και του προγράμματος Miles+Bonus, για τον πρώτο κληρωθέντα.
 • Ένα (1) iPhone 6S, για το δεύτερο κληρωθέντα.
 • Οκτώ (8) ετήσιες συνδρομές στο πρόγραμμα W (με νέα αριθμοδότηση), για τους υπόλοιπους κληρωθείς.
4.2. 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δώρα Daily και Weekly Challenges
Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα κληρώνονται τα εξής δώρα:
 • 1GB data το μήνα, για 5 μήνες. Κάθε μέρα θα κληρώνεται ένας (1) νικητής ανάμεσα στους οδηγούς με την καλύτερη βαθμολογία της ημέρας ο οποίος θα κερδίζει 1GB data το μήνα από 1/8/2016 έως 31/12/2016.
 • 4G Smartphone Lenovo A2010 Κάθε εβδομάδα θα κληρώνεται ένας (1) νικητής ανάμεσα στους οδηγούς με την καλύτερη βαθμολογία της εβδομάδας ο οποίος θα κερδίζει ένα 4G Smartphone Lenovo A2010.

Οι δικαιούχοι των επάθλων μπορούν να λάβουν μόνο ένα δώρο από κάθε κατηγορία.

5. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ - Μάζεψε συμμετοχές

Όσες περισσότερες συμμετοχές έχεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες θα έχεις να κερδίσεις ένα ή περισσότερα δώρα.
Μπορείς να αυξήσει τις συμμετοχές σου στις κληρώσεις με δύο τρόπους:.
5.1 Οδήγησε όσο καλύτερα και όσο περισσότερο μπορείς. Η ασφαλής οδήγηση, εκτός από το δικαίωμα να λάβεις μέρος στις κληρώσεις μπορεί να σου χαρίσει και επιπλέον συμμετοχές σε αυτές. Κάθε ολοκληρωμένη διαδρομή θα αξιολογείται από ένα έως πέντε αστέρια. Κάθε αστέρι ισοδυναμεί με μία συμμετοχή στην κλήρωση. Για παράδειγμα, αν ολοκληρώσεις μια διαδρομή πέντε αστέρων, θα πάρεις πέντε συμμετοχές. Όσες περισσότερες ασφαλείς διαδρομές κάνεις, τόσες περισσότερες συμμετοχές θα κερδίζεις.
5.2 Προσκάλεσε τους φίλους σου! Για κάθε φίλο που δέχεται την πρόσκληση και κατεβάζει την εφαρμογή, θα κερδίζεις επιπλέον συμμετοχές. Αναλυτικότερα:
 • Για κάθε φίλο που δέχεται την πρόσκλησή σου θα λαμβάνεις 25 επιπλέον συμμετοχές.
 • Στους 10 φίλους που θα προσθέσεις, θα κερδίσεις 250 bonus συμμετοχές επιπλέον (Σύνολο: 10 x 25 + 250 = 500).
 • Φτάσε τους 20 φίλους στον πίνακα κατάταξης και κέρδισε ακόμη 400 bonus συμμετοχές επιπλέον (Σύνολο: 20 x 25 + 250 + 400 = 1.150).
5.3 Εάν το αυτοκίνητό σου είναι ήδη ασφαλισμένο στην Hellas Direct, θα λάβεις ένα bonus 50 συμμετοχών. 5.4. Θέλεις να κερδίσεις ούτως ή άλλως; Κατέβασε την εφαρμογή αμέσως!
 • Welcome gift: Εάν κατεβάσεις την εφαρμογή και οδηγήσεις τουλάχιστον 10 χλμ, θα κερδίσεις 250ΜΒ data για χρήση έως το τέλος Ιουλίου 2016.
 • Trendsetter: Για τους πρώτους πέντε (5) φίλους σου που θα προστεθούν στον πίνακα κατάταξης σου, θα κερδίσεις επιπλέον 100 ΜΒ data για χρήση έως το τέλος Ιουλίου 2016.
Σημείωση: Τα MBs data θα αποδίδονται στους δικαιούχους, εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών. 5.5 Οι συμμετοχές δεν θα έχουν ημερομηνία λήξης και λειτουργούν αθροιστικά. Σε κάθε κλήρωση θα υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός συμμετοχών σου. Οι συμμετοχές θα διανέμονται μέσω της εφαρμογής ενώ για τα δωρεάν ΜΒ θα ενημερώνεται ο χρήστης μέσω SMS (χωρίς χρέωση).

6. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

6.1 Η κλήρωση στο τέλος του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα στην έδρα της Hellas Direct στην Ελλάδα (δ/νση Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, 15124, Μαρούσι) την Δευτέρα 1η Αυγούστου 2016 και ώρα 17.00 παρουσία της Συμβολαιογράφου Πειραιά, Αικατερίνης Μιχαήλ Βαλμά.
6.2. Οι κληρώσεις για τους καθημερινούς και εβδομαδιαίους νικητές, θα πραγματοποιούνται επίσης με ηλεκτρονικά μέσα στην έδρα της Hellas Direct στην Ελλάδα (δ/νση Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, 15124, Μαρούσι) παρουσία των εκπροσώπων της Hellas Direct.
Οι καθημερινές κληρώσεις θα πραγματοποιούνται κάθε πρωί στις 9.30 και θα αφορούν τα αποτελέσματα της προηγούμενης ημέρας (από 00.01 έως 23.59).
Οι εβδομαδιαίες κληρώσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και θα αφορούν τα αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας (Δευτέρα 00.01 με Κυριακή 23.59).
Όλες οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά με τη χρήση συστημάτων που θα εξασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διάρκεια αυτών. Στις εν λόγω κληρώσεις θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών.
Οι νικητές θα ενημερώνονται μέσω τηλεφώνου και email από την Hellas Direct και θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της εφαρμογής και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Wind και της Hellas Direct.
Προ της απονομής των δώρων, οι νικητές θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα έγγραφο με τα προσωπικά τους στοιχεία συμπεριλαμβανομένης μιας έγκυρης διεύθυνσης για την αποστολή των βραβείων για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να επιστραφεί στην Hellas Direct με αντίγραφα της ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης.
Τα έπαθλα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν αντικαθίστανται με χρήματα.
Στην περίπτωση που η Hellas Direct δεν καταφέρει να επικοινωνήσει, για οποιοδήποτε λόγο με κάποιο από τους νικητές μετά από λογικές προσπάθειες επικοινωνίας, οι νικητές θα αποκλειστούν και η Hellas Direct διατηρεί το δικαίωμα να κληρώσει άλλο νικητή.
Εάν μετά την ανάδειξη του νικητή, διαπιστωθεί ότι αυτός δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, η Hellas Direct έχει δικαίωμα να ανακαλέσει το δώρο και να το διαθέσει στον επιλαχόντα. Τέλος, εάν κάποιος δικαιούχος αρνηθεί το δώρο του, χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του και το δώρο χάνεται οριστικά.

7. Ρητή Δήλωση - Συγκατάθεση - Αποδοχή Συμμετεχόντων

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους συμμετοχής. Αν ένας συμμετέχων δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους υποχρεούται να μη συμμετάσχει στο Πρόγραμμα.
Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) ο τηλεφωνικός αριθμός, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που θα δηλώσουν κατά τη συμπλήρωση της φόρμας στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους,
(β) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή,
(γ) είναι ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,
(δ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα στο οποίο θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας /σταθερό ή κινητό, email),
(ε) με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου,
(στ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσουν οι Διοργανώτριες τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Προγράμματος,
(ζ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στις Διοργανώτριες για την προβολή του Προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
(η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης.
(θ) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια σε περίπτωση που οι Διοργανώτριες κρίνουν ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από το Πρόγραμμα για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους συμμετοχής.
(ι) παρέχουν τη συγκατάθεση και συναίνεση τους για τη λήψη ηλεκτρονικών διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων (push notifications) από τις Διοργανώτριες μέσω της εφαρμογής (mobile application) του Διαγωνισμού.

8. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

Οι Διοργανώτριες δύνανται - αλλά δεν υποχρεούνται - να αποκλείσουν από το Πρόγραμμα, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη τους είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή έχουν παραβεί (ή έχουν αποπειραθεί να παραβιάσουν) κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

9. Ακύρωση Προγράμματος - Τροποποίηση Όρων - Ευθύνη

Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα, μονομερώς και οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσουν ή/και να ακυρώσουν το Πρόγραμμα, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσουν τους παρόντες όρους συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας αυτού), με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στην επίσημη σελίδα του διαγωνισμού www.windchallenge.gr. Στην περίπτωση αυτή, οι Διοργανώτριες, ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου, οι δε συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των ως άνω εταιρειών ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Προγράμματος ή οποιαδήποτε αποζημίωση, στην περίπτωση ακύρωσής του.
Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι Διοργανώτριες για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Πρόγραμμα ή την ακύρωσή αυτού.
Επιπλέον οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος, κατά την εγκατάστασή της σε κάθε κινητό τύπου smartphone.
Οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη από τα σχετικά τεχνικά συστήματα και η καταχώριση των στοιχείων όσων συμμετέχουν. Επιπλέον, οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet ή λόγω τεχνικών δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της WIND . Οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για την εγκατάσταση εφαρμογών μη συμβατών με τα κινητά τύπου smartphone και τις όποιες ζημιές προκληθούν από μια τέτοια ενέργεια ενός συμμετέχοντος. Δεν υφίσταται ευθύνη των Διοργανωτριών για την εγκατάσταση λογισμικού σε κινητό τηλέφωνο διαφορετικού από αυτό που πρέπει να κατέβει και να εγκατασταθεί.
Οι Διοργανώτριες δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι Διοργανώτριες υιοθετούν ή απλώς αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους η ιστοσελίδα του Προγράμματος ενδέχεται να παραπέμπει ή/και να συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.
Διευκρινίζεται ότι η H D και η WIND δεν υπέχουν κανενός είδους ευθύνη σε οτιδήποτε αφορά τη μετέπειτα χρήση των δώρων από τους νικητές.
Η WIND δεν είναι αρμόδια και δεν φέρει καμία ευθύνη για την τεχνική ολοκλήρωση του Διαγωνισμού την κλήρωση των δώρων.

10. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτών και στο κώδικα και το λογισμικό της σχετικής εφαρμογής.

11. Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στη σχετική φόρμα συμμετοχής. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η εταιρεία Hellas Direct.
Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία Hellas Direct είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων αποκλειστικά στα πλαίσια και για τους σκοπούς του Προγράμματος. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την εταιρεία Hellas Direct και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του Προγράμματος, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των συμμετεχόντων κλπ, καθώς και για την ενημέρωσή τους (τυχόν αποστολή διαφημιστικού υλικού ή ενημερωτικού υλικού, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από τον συμμετέχοντα κλπ). Η Hellas Direct δικαιούται επίσης (εφόσον έχει λάβει την ρητή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες) να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες η Hellas Direct έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην Hellas Direct. Η Hellas Direct οφείλει πάντοτε στα πλαίσια της παρούσας να διαφυλάσσει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών και πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η δήλωση του χρήστη είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν. Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει το, κατά το άρθρο 12 του ν. 2472/1997, δικαίωμα πρόσβασης. Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση συστήματος ανάλογου με το σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η δήλωση της συγκατάθεσης. Η δήλωση του χρήστη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται στο χρήστη ηλεκτρονική υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσής του στο email support@windchallenge.gr, διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί νόμιμο αρχείο ανακλήσεων δηλώσεως. Η δήλωση της συγκατάθεσης τηρείται για όσο χρόνο αποστέλλονται στον χρήστη οι διαφημιστικές επικοινωνίες και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή των προωθητικών ενεργειών του υπευθύνου ή από την ανάκληση της συγκατάθεσης του συνδρομητή ή χρήστη. Η ανάκληση της συγκατάθεσης τηρείται για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα ΔΕΝ θα ζητηθεί ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο άλλου είδους στοιχείο για την προσωπικότητα του κάθε συμμετέχοντος ή/και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα από την ιστοσελίδα της HD.

12. Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας. Η κρίση της επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το απορρέον δίκαιο από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.